Các sản phẩm đá khối có kích thước đa dạng,độ chính xác cao,màu sắc nguyên bản của đá xẻ tự nhiên phù hợp với nhu cầu của thị trường